Nasze oprogramowanie do testów jest dostępne 2 wersjach.
Pełna strona internetowa (niezależnie od komputera podłączonego do sieci) oraz
druga w wersji Windows do zainstalowania na Państwa komputerze.


Istnieją także Services Web (Webservices) do bezpoœśredniego włączenia naszych testów na Państwa stronę internetową.

Wersja internetowa jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową. System jest kompatybilny z następującymi przeglądarkami:

Przeglšdarki internetowe
Windows
Mac OS
Linux
Internet Explorer
6.0+
-
-
Firefox
3.0+
3.0+
3.0+
Google Chrome
Tak
Tak
Tak
Opera
10.0+
10.0+
-
Safari
4.0+
4.0+
-

Wersję Windows można pobrać na stronie z wersją do pobrania .
Wersja Windows umożliwia dostęp do wyniku na Państwa komputerze oraz przeprowadzenie testów w pomieszczeniu lub niezależnie od tego, który komputer jest podłączony do sieci.

Nasze oprogramowanie jest kompatybilne z następującymi wersjami Windows:


.Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0


Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0


.Net Framework 3.5, 4.0Obie wersje mają takie same funkcje oraz taką samą ergonomię.


Wersja internetowa z Internet Explorer

Version Windows 7


Obie wersje są używane niezależnie przez naszych klientów, w zależnośœci od potrzeb.